portal chorzowskich organizacji pozarządowych

ngo.chorzow.eu

Portal chorzowskich organizacji pozarządowych.

Wszystko o wydarzeniach i akcja organizowanych przez trzeci sektor.

kliknij i zobacz:

Chorzowskie Centrum Organizacji Pozarządowych

 


 

 

Nowe zasady realizacji zadania publicznego

Ministerstwo Pracy i Polityki Społecznej przygotowało projekt rozporządzenia w sprawie wzoru oferty oraz umowy na realizację zadania publicznego.

Nowe zasady rozliczania z wykonania zadania mają bardziej uwzględniać rezultaty, a nie tylko kwestie formalno-rachunkowe...

 

 

W uzasadnieniu projektu czytamy: "(...) Głównym założeniem zmiany jest przesunięcie akcentów związanych z formalno-rachunkowym rozliczaniem zadań na rozliczanie oparte w większym stopniu na rezultatach. (...) Aby więc odbiurokratyzować i uelastycznić rozliczanie zadań publicznych, niniejszy projekt rozporządzenia proponuje wariantowanie modeli rozliczania zadań publicznych w zależności od ich charakteru".

 

Projekt dostępny jest do pobrania - w BIP Ministerstwa Pracy i Polityki Społecznej. Można nadsyłać uwagi do projektu jeszcze tylko do końca tygodnia.

 

Zobacz też artykuł - Rozliczenie za rezultaty idzie do uzgodnień.