portal chorzowskich organizacji pozarządowych

ngo.chorzow.eu

Portal chorzowskich organizacji pozarządowych.

Wszystko o wydarzeniach i akcja organizowanych przez trzeci sektor.

kliknij i zobacz:

Chorzowskie Centrum Organizacji Pozarządowych

 


 

 

Promocja równych szans - zaproszenie do udziału w projekcie

Chorzowskie Stowarzyszenie Pomocy SERCE zaprasza przedstawicieli, pracowników, członków, wolontariuszy organizacji pozarządowych, stowarzyszeń, fundacji, działających na rzecz integracji społecznej z województwa śląskiego do udziału w projekcie współfinansowanym ze środków programu Funduszu Inicjatyw Obywatelskich na lata 2014-2020.