Informacja UM Chorzów w sprawie wykorzystania dotacji

Informujemy, że przyznane w charakterze dotacji środki finansowe należy wykorzystać do ostatniego dnia obowiązywania umowy. Środki, które nie zostaną wykorzystane w tym czasie podlegają zwrotowi na konto Urzędu Miasta Chorzów.


Z poważaniem,
Karolina Kubiś
Urząd Miasta Chorzów
Referat Spraw Społecznych
tel. (32) 416 50 00 wew, 450, fax. (32) 416 56 37